Archive | Egyéb RSS feed for this section

Gitáros kurzus zárószentmise

Örökimádás Vácon

2014. július 6-án azzal a céllal érkezett Magyarországra Justo Antonio Lofeudo MSS atya, a Legszentebb Eucharisztia Misszionáriusainak egyik alapító tagja, hogy Vácon, a piaristák Szent Anna-temploma frissen felszentelt szentségimádási kápolnájában segítsen megszervezni az örökimádást. Ténylegesen az év 365 napján 0 órától 24 óráig működő kápolna most először indul az országban, a világban viszont már 3000 ilyen létezik, ahol nem szerzetesek végzik a szentségimádást, hanem laikusok. Mindig nagy kegyelmeket hoz annak a vidéknek, országnak, ahol ez megvalósul.

Jelentkezés a szentségimádásra:
Bocsa József SchP
prhvac@gmail.com
+36 30 524 82 91

VI. Váci Nemzetközi Gregorián Fesztivál

Zárószentmise – ÖSSZEFOGLALÓ

Beer Miklós püspök atya szentbeszéde az Egyházmegyei Találkozón

Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök homíliája a X. Váci Egyházmegyei Találkozó zárószentmiséjén.
Dunavarsány, 2014. június 28.

Úrnapja a Váci Székesegyházban

A szentmisét dr. Varga Lajos váci segédpüspök atya mutatta be.

Papszentelés a Váci Székesegyházban

2014. június 21-én dr. Beer Miklós megyéspüspök atya diakónussá szentelte Pálfalvi Tamás, Udvardy László István és Varga Tamás jelölteket, valamint pappá szentelte Balogh László, Kovács György, Lovassy Attila, Maczák Tamás és Szabó Mihály diakónusokat.

Szentháromságvasárnapi homília

Böjte Csaba homíliája Szentháromságvasárnap Letkésen.