Archive | május, 2014

ÉNEKKARI BEÖLTÖZÉS VÁCON

ÉNEKKARI BEÖLTÖZÉS A PÜSPÖKSÉGEN

2014. május 25-én, vasárnap este 6 órakor
dr. Beer Miklós megyéspüspök beöltözteti énekkari liturgikus ruháikba a
Váci Székesegyház Szent Cecília Kórusa új tagjait, valamint a
Váci Székesegyházi Kórusiskola új kórusosztályát és az új felső tagozatos énekeseket.

A szertartásra, mely a májusi litánia éneklésével zárul,
minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Jézus és a gyermekek.
Akkor gyermekeket hoztak hozzá, hogy rájuk tegye a kezét. De a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, megneheztelt rájuk és így szólt:
“Engedjétek hozzám a gyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki az Isten országát nem úgy fogadja, mint a gyermek, nem megy be oda.”
Azután ölébe vette őket, és rájuk téve kezét megáldotta őket.

/Mk10,13-16/

Toneheim

A CSALÁDOK GONDJA ÉS REMÉNYE MAI VILÁGUNKBAN

Jelenits István piarista szerzetes, tanár, író a váci Credo-házban tartott előadása.