Archive | július, 2014

Gitáros kurzus zárószentmise

Örökimádás Vácon

2014. július 6-án azzal a céllal érkezett Magyarországra Justo Antonio Lofeudo MSS atya, a Legszentebb Eucharisztia Misszionáriusainak egyik alapító tagja, hogy Vácon, a piaristák Szent Anna-temploma frissen felszentelt szentségimádási kápolnájában segítsen megszervezni az örökimádást. Ténylegesen az év 365 napján 0 órától 24 óráig működő kápolna most először indul az országban, a világban viszont már 3000 ilyen létezik, ahol nem szerzetesek végzik a szentségimádást, hanem laikusok. Mindig nagy kegyelmeket hoz annak a vidéknek, országnak, ahol ez megvalósul.

Jelentkezés a szentségimádásra:
Bocsa József SchP
prhvac@gmail.com
+36 30 524 82 91

VI. Váci Nemzetközi Gregorián Fesztivál

Zárószentmise – ÖSSZEFOGLALÓ

Beer Miklós püspök atya szentbeszéde az Egyházmegyei Találkozón

Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök homíliája a X. Váci Egyházmegyei Találkozó zárószentmiséjén.
Dunavarsány, 2014. június 28.

Úrnapja a Váci Székesegyházban

A szentmisét dr. Varga Lajos váci segédpüspök atya mutatta be.

Papszentelés a Váci Székesegyházban

2014. június 21-én dr. Beer Miklós megyéspüspök atya diakónussá szentelte Pálfalvi Tamás, Udvardy László István és Varga Tamás jelölteket, valamint pappá szentelte Balogh László, Kovács György, Lovassy Attila, Maczák Tamás és Szabó Mihály diakónusokat.